read

Jag såg nyss en grej som gjorde mig lite förvånad. Utövade lite källkritik och hittade något intressant.

Den här snubben heter Lars Beckman och är moderat riksdagsledamot, han är även suppleant i skatteutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet:

Han skrev nyligen en motion tillsammans med en moderatkollega. Frågan är om den är betald av Statoil. Statoil har nämligen en broschyr på sin hemsida som heter “Kom 3% längre”. Det är ju bara att jämföra:

Statoil Lars
I Sverige har vi en egen diesel, MK1. Den introducerades för snart tjugo år sedan och var då världens första svavelfria diesel. I Sverige använder vi vår egen diesel, MK1. Den introducerades för snart tjugo år sedan och var då världens första svavelfria diesel.
Idag är all diesel inom EU svavelfri, men i Sverige har vi fortfarande kvar 1991 års MK1-diesel. Den är tre procent mindre energieffektiv och den ger totalt sett högre utsläpp av koldioxid. Trots att all diesel inom EU idag är svavelfri använder Sverige fortfarande 1991 års MK1-diesel, som är tre procent mindre energieffektiv och som totalt sett ger högre koldioxidutsläpp.
En unik dieselkvalitet för en liten marknad driver upp priserna. Av Europas alla raffinaderier är det bara fem som tillverkar MK1. En unik dieselkvalitet för en liten marknad driver upp priserna. Av Europas alla raffinaderier är det bara fem som tillverkar MK1-diesel.
Produktionskostnaden för att tillverka en liter MK1 är ungefär 10 öre högre än det kostar att tillverka svavelfri europadiesel. Men skatten på svavelfri europadiesel är 40 öre högre (50 öre inklusive moms). Produktionskostnaden för att tillverka en liter MK1 är cirka 10 öre högre än kostnaden för att producera svavelfri Europadiesel. Men skatten på svavelfri Europadiesel är 40 öre högre (50 öre inklusive moms).
Med samma skatt på svavelfri europadiesel som på MK1 skulle därför dieselpriserna kunna sänkas. Det skulle vara möjligt eftersom vi skulle spara i produktionskostnad samt köpa på en mer konkurrensutsatt marknad. Skulle man sänka skatten på den svavelfria Europadieseln till samma nivå som MK1 skulle dieselpriserna kunna sänkas, då man sparar i produktionskostnad och kommer in på en mer konkurrensutsatt marknad.

Alla argument och all information i motionen kommer alltså direkt från Statoil. Men det är ju ganska bra argument. Eller?

Inte om man får tro en undersökning gjord av AVL MTC, värdens största privatägda och oberoende företag inom drivlineutveckling samt utveckling och tillverkning av mät- och testinstrument:

Gällande de reglerade avgaskomponenterna uppmättes inte någon signifikant skillnad mellan kolväten, kväveoxider, koldioxid (därmed också bränsleförbrukning) från de olika bränslekvaliteterna. Mängden partiklar från MK1 diesel är 30 % lägre jämfört med EN 590 vilket ger en signifikant höjning av negativa hälsoeffekter vid användandet av EN 590 diesel. Även emissionerna av kolmonoxid var högre för EN590 jämfört med MK 1.

Den här studien är beställd av Preem, som tillverkar MK1. Nu undrar jag varför de inte också köpt en moderat. Studiens slutsats är alltså, för den som inte orkar läsa akademikersvenskan, att koldioxidutsläppen är likadana för båda typerna av diesel, men att europadieseln ger upphov till betydligt mer hälsoskadliga partiklar än MK1.

Min slutsats är att antingen AVL eller Lars Beckman bara hittar på när det gäller koldioxidutsläppen. Skillnaden är väl att AVL gjort en ganska grundlig studie och publicerat både metod och resultat, men mister Beckman har bara kopierat en broschyr. Pinsamt.

Källor:


Edit: Tidigare gick det här inlägget till personangrepp mot Lars Beckman. Det ångrar jag, det är egentligen mot mina principer. Så ska man inte hålla på. Förlåt.


Edit 2: Lars Beckman har gjort något som jag sällan sett en politiker göra, nämligen svarat på det jag skrev online. Det ska han ha creds för. Jag tycker visserligen inte att han svarar på det jag skrev här ovanför, men ändå. Här är hans svar, och mina:

Lars:

Jag har kommenterat hur jag ser på frågan på www.larsbeckman.se [dvs här]

Jag:

Jag tycker att du missar poängen lite i ditt svar. Visst kan man diskutera om man gynnar ett företag eller ett annat. Det jag tycker är viktigare än femtioöringar hit och dit är om den ena dieseln faktiskt är hälsoskadligare än den andra, och om den ena har större miljöpåverkan än den andra. Studien som beställdes av Preem hävdar att växthusemmisionerna är ekvivalenta, men partikelutsläppen är 30% mindre för MK1, en svensk forskare hävdar att det är försumbart. Men frånsett kortsiktiga ekonomiska vinster, är inte miljön och människors hälsa viktigare? Om det nu finns forskning som säger emot dina argument, ge gärna en referens till någon studie som stödjer dem. Inte bara en broschyr producerad av någon som råkar hålla med dig.

Hur ser du på det Lars? För mig verkar det som att politik är som vetenskapens motsats, där man väljer slutsats och sedan letar argument som passar - istället för att ta reda på fakta först.

Lars:

Frågan handlar i det första blogginlägget om jag har påverkats av Statoil när jag skrev motionen, men det har jag inte. Frågan är då på vilket sätt som Preem har påverkat socialdemokraterna eftersom de använder just Preems argument i frågan, och som tidningen Riksdag och departement påpekar idag så tjänar just Preem mycket pengar på att skatteförmånen för deras diesel blir kvar. Som Riksdagsledamot tycker jag att det är viktigt att företräda allmänintresset och inte ett oljebolag. Samma tidning har en artikel där en erkänt välkänd professor konstaterar att ur miljösynpunkt kan man inte mäta någon miljöeffekt av MK 1 i förhållande till Europadiesel. Men jag har full respekt för Preems agerande eftersom de självklart ur affärsmässiga skäl ska försöka slåss för sin produkt.

Jag:

Nåväl, som jag skrev tidigare tycker jag att du missar poängen där. Lobbyister kan ha rätt och de kan ha fel, det bryr jag mig inte så mycket om. Det jag egentligen undrade över var om du kunde förklara var du fått uppgifterna om att koldioxidutsläppen för MK1 totalt sett är högre ifrån. Läser man motionen är det ju uppenbart att du helt enkelt litat blint på Statoils version, trots att det finns forskning som visar motsatsen (även om man kan ifrågasätta om studien verkligen är oberoende, när den beställts av Preem som du påpekar).

Trevligt att du svarar på kritik online.

Blog Logo

André Laszlo


Published

Back to Overview